Friday, October 29, 2010

MINGGU 14 :JURNAL REFLEKSI

Assalamualaikum kepada pensyarah dan kawan-kawan semua. Minggu ini merupakan mingg yang terakhir kita belajar berkenaan dengan muzik tradisional. pada minggu ini kita dideahkan dengan satu lagi muzik iaitu muzik atau tarian singa. semasa pembelajaran berlangsung semua pelajar memberikan perhatian yang baik dan kerjasama yang bagus. hal ini kerana muzik ini sungguh unik dan sebelum ini kita sebagai pelajar yang bukan dari jurusan muzik tidak terdedah dengan ilmu-ilmu begini. kali pertama menyaksikan video berkenaan dengan tarian singa amat mengujakan diri kami. saya sendiri amat tertarik dengan seni tarian singa yang dipersembahkan melalui video yang telah di paparkan oleh pensyarah.
Secara keseluruhannya, pembelajaran yang berlangsung selama 14 minggu ini banyak memberikan pengalaman serta ilmu yang berguna kepada pelajar. bermula dengan penciptaan blog, mencari bahan untuk tugasan serta dipersembahkan dalam bentuk pembentangan. memang pada awalnya kerja yang diberikan amat membebankan kerana kami terpaksa membahagikan masa untuk tugasan subjek lain juga. namun, dengan semangat kerjasama dalam kumpulan dan kelas segala tugasan dapat dilaksanakan dengan baik dan puas hati. sementara pembinaan blog yang merupakan salah satu tugasan yang sangat berkesan dan menarik kerana para pelajar dapat berkomunikasi selain mengakses maklumat secara bersama melalui siber yang diciptakan. pengalaman sebegini merupakan pengalaman yang pertama diperolehi sepanjang belajar di UPSI.
Peranan pihak pensyarah juga sangat membantu pelajar khususnya berkenaan dengan penciptaan blog kerana kebanyakan pelajar tidak mengetahui cara untuk membuat blog pada mulanya. namun begitu, dengan kerjasama dan keserasian antara pelajar dan pensyarah membuatkan sistem P&P berjalan dengan lancar dan berkesan. di samping itu, input atau ilmu berkenaan dengan muzik tradisional yang telah diberikan oleh pensyarah amat berguna untuk dikongsi bersama.
Kesimpulannya, sepanjang belajar kursus ini banyak memberikan pengalaman yang sangat berguna walaupun terdapat pelbagai kekangan sepanjang menghabiskan 14 minggu ini. Namun, pengalaman ini seterusnya akan digukan di alam ppekerjaan kelak.
Teruskan Membaca...

Friday, October 15, 2010

MINGGU 12: JURNAL REFLEKSI

Pada minggu ini berakhirlah sesi pembentangan kesemua pelajar muzik tradisonal malaysia smp2252. terdapat dua kumpulan akhir yang membentangkan tugasan mereka iaitu kumpulan muzik opera cina dan wayang po tehi serta muzik tadisional sabah dan sarawak. kumpulan muzik opera cina mempersembahkan hasil kerja mereka dengan sangat baik dan bagus kerana dapat berkonsi ilmu dan pengalaman secara kolebratif antara kumpulan dan rakan pelajar yang lain. isi-isi yang dibentangkan juga legih tepat berbanding dengan pembentangan kumpulan mereka sebelum ini. selain ini, kajian lapangan yang telah dilakukan oleh kumpulan ini banyak membantu dalam menghasilkan tugasan dengan lebih baik. video-video yang dipersembahkan sangat menarik minat pelajar untuk bersama belajar tentang muzik ini. secara keseluruhannya, kumpulan ini sangat baik dari segi persembahan isi tugasan. namun, dari segi bahasa dan percakapan menunjukkan mereka masih lagi berada pada tahap yang rendah kerana tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa melayu standart dengan betul. walaubagaimanapun, ilmu dan info yang berguna dapat dikongsi dengan pelajar lain dengan baik.
Sementara itu, kumpulan kedua pula telah membentangkan muzik tradisional sabah dan sarawak. kumpulan ini terdiri daripada 4 orang pelajar perempuan yang semuanya daripada major pendidikan muzik. persembahan mereka tidak begitu menarik secara keseluruhannya kerana tidak dapat menguasai sepenuhnya tentang apa itu muzik sabah dan sarawak secara keseluruhannya. banyak info dan maklumat yang tidak disentuh secara terperinci. tetapi dari segi isi dan muzik yang dipersembahkan boleh juga dikongsi dan digunkan untuk peperiksaan kelak.
sebagai kesimpulannya, kedua-dua pembentangan ini banyak menjurus kepada contant yang dikehendaki oleh pihak pensyarah. walaupun ada sebahagian kecil tidak disentuk secara keseluruhan, namun pihak pensyarah telah membantu dengan memperbetulkan isi atau maklumat yang menyeleweng. jadi, keseluruhan pembentangan ini amat menarik dan berkesan.
Teruskan Membaca...

Wednesday, October 6, 2010

MINGGU 11: JURNAL REFLEKSI


Dalam minggu ke-11 ini, kumpulan yang membuat tugasan berkenaan dengan Ghazal diberikan peluang sekali lagi untuk membentangkan hasil tugasan mereka setelah melaksanakan kajian lapangan. sepanjang pembentangan tersebut, beberapa kesalahan dan kesilapan yang dilakukan dalam minggu yang lepas telah diperbetulkan. pada kali ini, info dan maklumat yang diperjelaskan lebih tepat dengan hasil kajian lapangan yang telah dilakukan. sebagaimana yang dikatahui, ghazal terbahagi kepada dua iaitu ghazal parti dan ghazal johor. ghazal parti ini terkenal di bahagian utara seperti pulau pinang. manakala, ghazal johor pula terdapat dijohor. terdapat beberapa perbezaan dalam kedua-dua ghazal ini iaitu dari segi persembahan, alat muzik, lagu dan irama serta cara penyampaiannnya.

Dalam ghazal johor, cara persembahannya dikatakan dilakukan secara duduk dan lebih ke arah sopan santun yang mana penyanyi duduk bersimpuh dan pemain alat muzik duduk bersila. kebanyakan lagu yang disampaikan berbentuk asli dan alat muzik ghazal johor ada sesetengahnya tidak digunakan dalam ghazal parti. sementara itu, dalam ghazal parti, persembahannya diiringi dengan tarian dan lawak untuk menarik minat penonton. persembahan pula dilakukan secara berdiri dan lagu-lagu nya lebih ke arah Arab dan Hindudstani. salah satu alat muzik yang berbeza dalam kedua-dua ghazal ini ialah bonggo yang digunakan dalam muzik ghazal parti manakala dalam ghazal johor digunkan tabla. mengikut kumpulan ini, terdapat 3 kategori nyanyian lagu ghazal iaitu patah lagu, masuk lagu dan mengalun lagu yang mesti dilakukan semasa nyanyian ghazal ini dipersembahkan.

Semasa pembentangan ini dilakukan terdapat pelajar-pelajar dari SMK Malim, Melaka yang datang sebagai lawatan mereka. pelajar dan guru-guru pengiring berkesempatan menyaksikan pembentangan ini dan mereka juga diberikan peluang untuk mengemukan soalan kepada ahli panel. kesemua soalan dan pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh pembentang. secara keseluruhannya, pembentangan pada kali ini lebih baik dan berkesan dan segala info yang diberikan dapat memberi kefahaman kepada semua pelajar.
Teruskan Membaca...

Sunday, October 3, 2010

Minggu 10: jurnal refleksi

Pada minggu ini dua kumpulan telah membentangkan tugasan yang bertajuk muzik klasik india dan muzik orang asli atau sewang. semasa kumpulan pertama membantangkan muzik klasik india info dan maklumat yang diberikan sangat berguna dan manarik. muzik india merupakan sebuah karya muzik yang dipandang tinggi nilai dan seninya. dalam muzik ini alat muzik utama yang digunakan ialah tabla, gendang, serunai di samping alat muzik yang lain. semasa pemuzik ini memainkan alunan muzik mereka dikatakan bagaikan diserap dengan semangat spiritual kerana dapat menghayati dengan penuh perasaan semasa persembahan dilakukan. kumpulan ini mempertontonkan beberapa video yang menarik minat pelajar-pelajar lain untuk bersama berkongsi ilmu tentang muzik india. muzik india di malaysia pula kebanyakkannya digunakan dalam upacara rasmi maysrakat india seperti majlis keagamaan, majlis pernikahan dan upacara-upacara lain dikuil. kumpulan ini telah menjalankan kajian lapangan iaitu di kuil Batu Caves Kuala lumpur dan hasil rakaman yang ditunjukkan memberi pengalaman baru kepada mereka dan juga kepada pelajar yang lain kerana sebelum ini tidak pernah melihat sendiri persembahan muzik dari kalngan masyarakat india. secara keseluruhannya, pembentangan ini sangat baik dan berkesan.

Kumpulan kedua pula membentangkan tentang muzik orang asli atau sewang. pembentangan dari kumpulan ini sangat menarik dan menunjukkan mereka mempunyai kefahaman yang mendalam tentang muzik sewang. menurut kumpulan ini sewang pada asalnya digunakan untuk upacara mengubati penyakit dan menghalau makhluk jahat yang ada dikampung atau kawasan mereka. sewang dilakukan oleh seorang ketua yang ataupun dukun disamping dengan penduduk kampung yang lain. apabila upacara ini dijalankan dukun tersebut dikatakan akan dirasuk oleh roh yang dikatakan datang untuk menbantu pesakit. walaupun begitu, dengan perkembangan dan pemodenan arus perdana, masyarakat orang asli pada masa kini tidak lagi mengamalkan upacara sewang sebaliknya telah pergi ke hospital untuk mengubati penyakit. Namun begitu, sewang kini dilakukan sebagai suatu simbol kebudayaan orang asli yang menjadi salah satu keunikan masyarakat malaysia yang berbilang bangsa dan agama.

Secara keseluruhannya, kedua-dua kumpulan ini telah mempersembahkan tugasan mereka dengan baik sekali. Dengan ilmu dan info yang kongsi diharap dapat dimanfaatkan bersama. Oleh itu, diharapkan kumpulan yang belum membentangkan tugasan mereka dapat mencontohi kumpulan ini dan dapat melakukan pembentangan yang lebih baik.
Teruskan Membaca...

Sunday, September 26, 2010

MINGGU 9: JURNAL REFLEKSI

Dalam kuliah minggu yang ke-9 terdapat 2 lagi kumpulan yg membentangkan hasil tugasan mereka iaitu berkenaan dengan ghazal dan opera cina atau po te hi. Kumpulan pertama telah membentangkan muzik ghazal yang mana dijelaskan terdapat 2 jenis ghazal iaitu ghazal pathi dan ghazal johor. Ghazal pathi banyak terdapat di sebelah utara dan element yang terdapat dalam ghazal pathi diselitkan dengan unsur lawak serta tarian manakala ghazal johor pula lebih ke arah asli atau tradisional. Kumpulan ini mempersembahkan tugasan mereka dengan baik walaupun terdapat maklumat atau fakta yang sedikit bercanggah dengan alat muzik ghazal yang sebenar. Namun begitu, audience kelihatan tertarik dengan beberapa video yang dipersembahkan kerana dapat membezakan dengan lebih jelas tentang kedua- dua jenis ghazal ini. Walau bagaimanapun, kumpulan ini diberikan peluang sekali lagi oleh pihak pensyarah untuk membentangkan semula hasil tugasan mereka setelah selesai menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan ghazal. Diharapkan dengan maklumat dan ilmu yang telah dikutip sepanjang menjalankan kajian tersebut dapat dikongsi dan bersama rakan kuliah yang lain dan semoga pembentangan pada kali yang kedua ini lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, kumpulan kedua juga menghadapi masalah yang lebih kritikal apabila tugasan mereka tidak dapat disiapkan dengan sempurna dan menyebabkan maklumat yang dibentangkan agak tersasar dan menyeleweng dari maksud sebenar tarian opera cina. Pada permulaannya, pengertian opera cina dijelaskan dengan baik tetapi apabila masuk tentang content muzik ini segala maklumat yang ditunjukkan tidak memberi kepuasan kepada pensyarah dan rakan- rakan yang lain. Namun begitu, kumpulan ini juga diberikan peluang untuk membentangkan tugasan mereka sekali lagi pada minggu seterusnya. Diharapkan, kumpulan ini lebih bersedia dari segi bahan yang diperolehi serta cara penyampaian yang lebih berkesan. Secara keseluruhannya, kedua- dua muzik ini amat menarik tetapi disebabkan oleh kekangan maklumat yang disampaikan menyebabakan saya dan juga pelajar yang lain tidak dapat berkongsi ilmu dengan sempurna.

Teruskan Membaca...

MINGGU 9: JURNAL REFLEKSI

Dalam kuliah minggu yang ke-9 terdapat 2 lagi kumpulan yg membentangkan hasil tugasan mereka iaitu berkenaan dengan ghazal dan opera cina atau po te hi. Kumpulan pertama telah membentangkan muzik ghazal yang mana dijelaskan terdapat 2 jenis ghazal iaitu ghazal pathi dan ghazal johor. Ghazal pathi banyak terdapat di sebelah utara dan element yang terdapat dalam ghazal pathi diselitkan dengan unsur lawak serta tarian manakala ghazal johor pula lebih ke arah asli atau tradisional. Kumpulan ini mempersembahkan tugasan mereka dengan baik walaupun terdapat maklumat atau fakta yang sedikit bercanggah dengan alat muzik ghazal yang sebenar. Namun begitu, audience kelihatan tertarik dengan beberapa video yang dipersembahkan kerana dapat membezakan dengan lebih jelas tentang kedua- dua jenis ghazal ini. Walau bagaimanapun, kumpulan ini diberikan peluang sekali lagi oleh pihak pensyarah untuk membentangkan semula hasil tugasan mereka setelah selesai menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan ghazal. Diharapkan dengan maklumat dan ilmu yang telah dikutip sepanjang menjalankan kajian tersebut dapat dikongsi dan bersama rakan kuliah yang lain dan semoga pembentangan pada kali yang kedua ini lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, kumpulan kedua juga menghadapi masalah yang lebih kritikal apabila tugasan mereka tidak dapat disiapkan dengan sempurna dan menyebabkan maklumat yang dibentangkan agak tersasar dan menyeleweng dari maksud sebenar tarian opera cina. Pada permulaannya, pengertian opera cina dijelaskan dengan baik tetapi apabila masuk tentang content muzik ini segala maklumat yang ditunjukkan tidak memberi kepuasan kepada pensyarah dan rakan- rakan yang lain. Namun begitu, kumpulan ini juga diberikan peluang untuk membentangkan tugasan mereka sekali lagi pada minggu seterusnya. Diharapkan, kumpulan ini lebih bersedia dari segi bahan yang diperolehi serta cara penyampaian yang lebih berkesan. Secara keseluruhannya, kedua- dua muzik ini amat menarik tetapi disebabkan oleh kekangan maklumat yang disampaikan menyebabakan saya dan juga pelajar yang lain tidak dapat berkongsi ilmu dengan sempurna.

Teruskan Membaca...

Sunday, September 5, 2010

MINGGU 8: JURNAL REFLEKSI


Dalam kuliah minggu yang ke lapan ini, satu lagi kumpulan telah membentangkan hasil tugasan mereka. Kumpulan ini membentangkan berkenaan dengan muzik boria. Banyak ilmu dan pengetahuan yang dapat dikutip daripada pembentangan ini. Daripada pembentangan ini, kami dapat berkongsi sejarah boria yang dikaitkan dengan kisah dan tauladan cucunda baginda Nabi Muhammad s.a.w iaitu Hussain yang telah dibunuh dengan kejam dalam siri peperangan di karbala. Muzik boria ini dikatakan adalah untuk memperingati kematian hussain dan kesengsaraan dalam sejarahnya.

Sementara itu, kumpulan ini telah menyediakan beberapa klip video yang berkenaan dengan boria. Klip video tersebut adalah untuk membezakan boria di negeri- negeri tertentu. Saya dan rakan- rakan yang lain amat teruja dan berminat dengan kesungguhan dalam sesi pembentangan pada kali ini. Input dan maklumat yang disediakan oleh kumpulan pembentang sangat berguna dan dapat dikongsi bersama dalam suasana pembelajaran. Selain itu, blog kumpulan boria juga amat menarik dan cantik selain kandungan isinya yang sangat bermanafaat.
Teruskan Membaca...
 

blog pelajar kumpulan a

blog pelajar kumpulan b

Blog pelajar kumpulan c

SMP 2252 ROSMA Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template